Xem tốt nhất ở trình duyệt Firefox, Chrome, IE 10

|co bac bip |co bac bip
Thứ hai, 24 Tháng 7 2017 15:21

Thông báo mời thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Theo sự thống nhất của Hội đồng quản trị Công ty CP Công trình công cộng Hội An về việc mua sắm 02 xe cuốn ép rác chuyên dụng 6,7m3 và quyết định phê duyệt hồ sơ dự toán việc mua sắm 02 xe cuốn ép rác chuyên dụng 6,7m3 của Chủ tịch HĐQT Công ty ngày 24/7/2017.

Nay Công ty thông báo đến tất cả các đơn vị có năng lực cung cấp 02 xe cuốn ép rác chuyên dụng 6,7m3 trong nước có nhu cầu tham gia gói thầu, đến liên hệ tại Công ty theo địa chỉ:

+ Tên Công ty: Công ty CP Công trình Công cộng Hội An

+ Điện chỉ: 02 Lý Thường Kiệt Hội An

+ Số điện thoại: 0235.3863890

Thời gian dự kiến mở thầu cụ thể như sau:

+ Thời gia phát hành hồ sơ mời thầu: từ 8 giờ ngày 10/8/2017 đến 16 giờ ngày 14/8/2017

+ Thời gian xét thầu: 09 giờ ngày 29/8/2017.

Nếu có thay đổi về thời gian thông tin đấu thầu, Công ty sẽ thông báo và cập nhật trên cổng thông tin của Công ty./.

Xem 649 lần