Xem tốt nhất ở trình duyệt Firefox, Chrome, IE 10

|co bac bip |co bac bip
Thứ bảy, 20 Tháng 7 2013 07:00

Cơ cấu tổ chức và quản lý

Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Công trình công cộng Hội An gồm 4 phòng chức năng:

  • Phòng Kinh Doanh
  • Phòng Tổ chức – Hành chính
  • Phòng Kế toán - Tài chính
  • Phòng Kế hoạch Kỹ thuật

01 Chi nhánh Công viên xây xanh; 01 CN thu gom vận chuyển, 01 CN DVCI Cù Lao Chàm, 24 đội nghiệp vụ bao gồm: Đội điện chiếu sáng, Đội công trình và 01 Nhà máy xử lý rác.

Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Hội An

Xem 4940 lần