Xem tốt nhất ở trình duyệt Firefox, Chrome, IE 10

|co bac bip |co bac bip
Dịch vụ vệ sinh môi trường là một trong những hoạt động kinh doanh cơ bản của Công ty. Là đơn vị đảm bảo duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hội An, Công ty có nhiệm vụ quét dọn đường phố ban ngày, ban đêm,…
Hiện nay, Công ty đang quản lý và bảo dưỡng thường xuyên trên 90km hệ thống điện chiếu sáng công cộng đường phố gồm 89 trạm điều khiển. Để đảm bảo tiết kiệm điện theo chủ trương chung, Công ty chủ động duy trì điện chiếu sáng trên đường phố…
Hoạt động nạo vét cống rãnh, hố ga trên các tuyến đường thuộc địa bàn Thành phố Hội An cũng là hoạt động được Công ty duy trì thường xuyên. Hoạt động dặm vá ổ gà trên các tuyến đường cũng được Công ty thực hiện khi cần thiết. Ngoài…
Hoạt động trồng, chăm sóc cây xanh trên các tuyến phố, các tiểu công viên thuộc địa bàn Thành phố Hội An là hoạt động được Công ty duy trì thường xuyên. Bên cạnh đó, Công ty cũng tham gia thi công các công trình cây xanh phục vụ cộng…