Xem tốt nhất ở trình duyệt Firefox, Chrome, IE 10

|co bac bip |co bac bip

Thu gom - vận chuyển - xử lý rác thải

Dịch vụ vệ sinh môi trường là một trong những hoạt động kinh doanh cơ bản của Công ty. Là đơn vị đảm bảo duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hội An, Công ty có nhiệm vụ quét dọn đường phố ban ngày, ban đêm, các khu vực công cộng, tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn và nhân dân. Bên cạnh đó, Công ty thường xuyên bố trí lực lượng công nhân vớt rác trên sông để đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực sông Hoài. Ngoài ra, Công ty cũng tích cực tham gia vào công tác đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ dịp Lễ, Tết và các sự kiện văn hóa lớn tổ chức trên địa bàn Thành phố Hội An.

Xem 8199 lần