Xem tốt nhất ở trình duyệt Firefox, Chrome, IE 10

|co bac bip |co bac bip

Quản lý - chăm sóc cây xanh

Hoạt động trồng, chăm sóc cây xanh trên các tuyến phố, các tiểu công viên thuộc địa bàn Thành phố Hội An là hoạt động được Công ty duy trì thường xuyên. Bên cạnh đó, Công ty cũng tham gia thi công các công trình cây xanh phục vụ cộng đồng như: công trình cây xanh Phước Trạch, Phước Hải Phường Cửa Đại, công trình cây xanh khu dân cư Bến Trễ, cây xanh tiểu công viên Hói Lác Cẩm Châu, cây xanh Nguyễn Bỉnh Khiêm, đường 603A…

Để mở rộng quy mô phát triển cây xanh của thành phố, Công ty đã nâng cấp Đội cây xanh thành Chi nhánh Công viên cây xanh trực thuộc Công ty và Chi nhánh đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/03/2011.

Xem 6447 lần