Xem tốt nhất ở trình duyệt Firefox, Chrome, IE 10

|co bac bip |co bac bip

Quản lý - vận hành hệ thống chiếu sáng

Hiện nay, Công ty đang quản lý và bảo dưỡng thường xuyên trên 90km hệ thống điện chiếu sáng công cộng đường phố gồm 89 trạm điều khiển. Để đảm bảo tiết kiệm điện theo chủ trương chung, Công ty chủ động duy trì điện chiếu sáng trên đường phố đảm bảo 2 chế độ cắt phù hợp theo thời tiết, thay thế một số bóng cao áp thủy ngân bằng bóng cao áp ánh sáng vàng có công suất thấp và hiệu suất chiếu sáng cao. Công ty thường xuyên duy trì nguồn điện phục vụ các Lễ hội và phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thành phố phục vụ phố đêm, đêm phố cổ vào tối rằm hàng tháng.

Ngoài ra, Công ty đã triển khai thi công các công trình điện chiếu sáng công cộng ở các địa phương như tuyến DH 15, DH 30 Cẩm Hà, DH 18 Cẩm Thanh,… và đang thi công công trình chiếu sáng và điện hạ thế đường Nguyễn Hiền.

Xem 6895 lần