Xem tốt nhất ở trình duyệt Firefox, Chrome, IE 10

|co bac bip |co bac bip
Thứ ba, 22 Tháng 4 2014 08:29

Thông báo

HĐQT Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Hội An vừa có thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên của Công ty. Thời gian dự kiến vào tháng 5 năm 2014 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành phố, số 54 đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Hội An.

Xem 3122 lần