Xem tốt nhất ở trình duyệt Firefox, Chrome, IE 10

|co bac bip |co bac bip
THÔNG BÁO MỜI THẦU Theo sự thống nhất của Hội đồng quản trị Công ty CP Công trình công cộng Hội An về việc mua sắm 02 xe cuốn ép rác chuyên dụng 6,7m3 và quyết định phê duyệt hồ sơ dự toán việc mua sắm 02 xe cuốn ép…
Vào tối ngày 14/6/2016, BCH Công đoàn phối hợp với BCH Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Công Trình Công Cộng Hội An tổ chức Hội thi Tuyên truyền “Phân loại rác tại nguồn - Bảo vệ môi trường” năm 2016. Đây là một hoạt động có ý nghĩa…
Lò đốt rác trị giá gần 2,5 tỷ đồng vừa được Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đồng Xanh, tỉnh Bắc Giang trao tặng cho xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) - TP.Hội An. Lò xử lý rác bằng không khí đối lưu theo công nghệ…